Savannah, GA 

17 Hundred 90 Inn

307 E President St
Savannah, GA 31401 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627