Savannah, GA 

Whitaker-Huntingdon Inn

601 Whitaker St
Savannah, GA 31401-5543 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627