Savannah, GA 

East Bay Inn

225 E Bay St
Savannah, GA 31401-1203 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627