Savannah, GA 

Sonja's RSVP B&B Reservation Service of Savannah

622 E 58th St
Savannah, GA 31405 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627