Savannah, GA 

Foley House Inn

14 West Hull Street
Savannah, GA 31401-3903 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627