Bozrah, CT 

Bozrah House B&B

347 Salem Turnpike
Rt 82
Bozrah, CT 06334-1515 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627