Santa Barbara, CA 

Harbor House Inn

104 Bath St
Santa Barbara, CA 93101 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627