Saturna, BC 

Saturna Lodge & Restaurant

130 Payne Rd
Saturna, BC V0N 2-Y0 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627