Stoughton, WI 

Naeset-Roe Inn

126 E Washington St
Stoughton, WI 53589 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627