Edinburg, VA 

Edinburg Renaissance B&B

212 N. Main Street
Edinburg, VA 22824-9323 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627